Hem / Nyheter

Vikten av att välja rätt försegling

Felinstallation är en vanlig orsak till försegling i dagens 8217s fordon.Men det vanligaste skälet till att en försegling misslyckas är att den är felaktig för den särskilda ansökan.Det är mycket viktigt att kontrollera den gamla förseglingen och ersätta den med en korrekt försegling för ansökan.

När du ersätter en gammal försegling i en ansökan bör du först använda numret på den gamla förseglingen för att identifiera den nya förseglingen.Om det inte finns någon försegling med exakt samma bredd, är en smalare bredd vanligtvis det bästa valet.En bredare bredd är helt godtagbar om utrymmet tillåter, men den är ofta begränsad.

Om du installerar en försegling i ett nytt program är det viktigt att samla all a mätningar som hör samman med förseglingen ’8211; förseglingens diameter, ytterdiameter och förseglingens bredd och axeldiameter.När man mäter en försegling med 8217s ytterdiameter, ska man alltid komma ihåg att utföra mätningar på minst tre ställen som är lika utspridda runt förseglingen.Med hjälp av medelvärdet av dessa avläsningar avses förseglingens diameter 8217s.

Hastighet, temperatur och tryck spelar också en roll när det gäller att välja rätt försegling.