Sfäriska

Vi tillverkar OEM-standarder och specialformade sfäriska ämnen som används för sfäriska lagerutrymmen, Fenol-harts, sfäriska kolvar med grafit, kompositer, sammansatta lager osv. för flytande energi, kemisk bearbetning, jordbruk, livsmedel och drycker, rörsystem, vindkraft, aerorymd, bil och andra.