Att bidra till samhället och skapa högre värden för kunderna

Att bidra till samhället och skapa högre värden för kunderna


Kärnan i Jintai-kulturen för plastföretag omfattar företagsvision, företagsvärderingar och företagsuppdrag.Företagets anda är det konkreta uttrycket för värdet av företaget.I företagskulturen under ledning av Kim för att lösa bättre inriktade komponenter och problem med förslutningssystemet i samband med företagets utvecklingsriktning, för att skapa ett företag som blir mer tillförlitligt, stabilare, mer vetenskapligt, mer internationellt, mer innovativt och produktivt på plattformen för försörjningskedjan.Att försöka bidra till samhället och ge kunden ett högre värde.


Syn


Bli en leverantör i världsklass för plomberingssystem solutios


Värden


Aktiv innovation, mod att förändras, samarbete och gemensamt välstånd,delat värde


Uppdrag


Tillhandahålla högkvalitativa och marknadsanpassningsbara förslutningsprodukter

                                    
Enterprises anda

Integritet: ärlig, Reputation först, lojalitet

Begreppet respekt: lika förtroende, öppet och objektivt, vänligt och vänligt

Realistisk syn: att söka sanningen utifrån fakta, heltäckande och objektiv, korrekt och effektiv

Proffessism: Ansvar, uthållighet och företagsamhet

Koncept för samarbete: entusiastiskt initiativ, kommunikation och samarbete, lagarbete

Innovationskoncept: kunskapsinteraktion, innovation, fortlöpande förbättring